Həyat həqiqəti haqqında

Kateqoriyada 24 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.3.5