nizami-gencevi

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi — Gəncədə anadan olmuş Azərbaycan şairi, farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi.

Müəllifə aid 171 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7