el-hikmeti

El hikməti

el-hikmeti

Müəllifə aid 269 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7