Atalar sözü

Müəllifə aid 9326 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
2.8.17