Atalar sözü

Ata-babalarımız öz həyat təcrübəsini atalar sözləri vasitəsilə gələcək nəsillərə ötürüblər. Atalar sözü müdrik fikir ifadə edir.

Müəllifə aid 9381 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2