Atalar sözü

Müəllifə aid 9372 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.2.0