Atalar sözü

Müəllifə aid 9374 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.4.0