Atalar sözü

Ata-babalarımız öz həyat təcrübəsini atalar sözləri vasitəsilə gələcək nəsillərə ötürüblər. Atalar sözü müdrik fikir ifadə edir.

Müəllifə aid 9379 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.2.2