Atalar sözü

Müəllifə aid 9341 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
3.3.3