Attila İlhan

Müəllifə aid 18 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.4.0