Əbu Turxan

Əbunəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Tərxan Farabi (Əbunəsr Əl Farabi) (təxminən 873 – 950) ensiklopedik alim, İslam dünyasında peripatetik fəlsəfənin inkişafında mühüm xidmət göstərmiş filosofdur. Elmdə Aristoteldən sonra "İkinci müəllim" (əl-Müəllim əs-sani) fəxri adını qazanmışdır.

Müəllifə aid 934 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2019
4.6.0