ebul-ferec

Əbül Fərəc

Cəmaləddin Əbul Fərəc Əbdürrəhman bin Əli bin Muhamməd bin Əli əl-Qurəşi ət-Teymiyy əl-Bekri (ərəb. ابن الجوزي‎‎)(1120-1200)-alim, tartixçi

Müəllifə aid 12 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6