Əbül Fərəc

Cəmaləddin Əbul Fərəc Əbdürrəhman bin Əli bin Muhamməd bin Əli əl-Qurəşi ət-Teymiyy əl-Bekri (ərəb. ابن الجوزي‎‎)(1120-1200)-alim, tartixçi

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6