A

Abır-Həya
16
Ac-Tox
7
Acgözlük
8
Aclıq
43
Ağ-Qara
4
Ağıl
92
Ağır-Yüngül
2
Ağlamaq
2
Axmaqlıq
56
Ailə
89
Aqil-cahil
32
Alatələsiklik
11
Alçaqlıq
6
Alqı-satqı
3
Ana
30
Anlayış
7
Arzu
113
Ata
11
Ayıqlıq
1
Ayrılıq
2
Az-Çox
3
Azadlıq
60

B

Bayraq
1
Bekarçılıq
1
Bədbəxtlik
2
Bəhanə
0
Bəxt
5
Bərəkət
8
Bilik
123
Birlik
58
Borc
37
Böhtan
3
Böyük-kiçik
28

C

Cahillik
16
Cəmiyyət
30
Cəsarət
3
Cəza
1

Ç

Çarəsizlik
2

D

Dahilik
0
Dəyərlər
3
Dəyişiklik
1
Dil
21
Din
90
Doğru söz
9
Dost-Düşmən
51
Dostluq
257
Dövlət
62
Dözümlük
3
Dustaqlıq
1
Dünya
137
Düşmən
11
Düşüncə
7
Düzlük
11

E

Ehtiyat
37
El
3
Elm
118
Eşq
10
Evlilik
3

Ə

Ədalət
52
Ədəb-Ərkan
4
Ədəbiyyat
44
Əhvalat
1
Əxlaq
17
Əmək
47
Əməl-Niyyət
2
Ər-arvad
15
Əvəz-əvəz
1
Əvvəl-axır
1

F

Fəlsəfə
66
Fərasət
1
Fikir
72
Fırıldaqçılıq
0
Fitnə
1

G

Gecə-Gündüz
2
Gələcək
3
Gəlin-qayınana
37
Gənc və yaşlı
5
Gizli gözəllik
3
Görüb-eşitmək
11
Göz-yaşı
27
Gözəllik
68
Güc-Qüvvət
0
Güclü-zəif
52
Gül
1
Gülmək
2

H

Haqq-Hüquq
2
Halal-Haram
8
Heyvanlar
34
Hədəf
4
Həqiqət
83
Həsrət
1
Həyat
42
Həyat həqiqəti
24
Həyat-ölüm
188
Hikmət
11
Hirs
10
Hisslər
1
Hörmət
15

X

Xainlik
1
Xeyir-şər
52
Xeyriyyəçilik
4
Xəyanət
11
Xəzinə
2
Xoşbəxtlik
64

İ

İctimai rəy
4
İdarəçəlik
1
İdeya
40
İftira
5
İgidlik
89
İhanət
1
İman
5
İnadkarlıq
1
İnam
3
İncəsənət
85
İnsan
76
İnsan qüsurları
250
İslam
3
İsraf
3
İstedad
1
İş
106

K

Kasıb və varlı
36
Kasıblıq
1
Keçmiş
1
Keyfiyyət
1
Kişilik
4
Kitab
23
Köhnə-təzə
5
Kömək
1

Q

Qadın-Kişi
47
Qadın
90
Qardaşlıq
40
Qeybət
3
Qeyrət
13
Qəm-qüssə
2
Qənaət
1
Qəriblik
15
Qətiyyət
2
Qismət
1
Qonaq
5
Qonşular
1
Qorxaqlıq
2
Qorxu
2

L

Ləyaqət
11

M

Mədəniyyət
1
Məhəbbət
226
Mənəviyyat
160
Məntiq
1
Mərd-namərd
123
Mərhəmət
2
Mətbəx
1
Məzlumlar
0
Millət
61
Mübarizə
2
Müdriklik
88
Müharibə
3

N

Nadanlıq
1
Namus
13
Narahatçılıq
1
Neft
1
Nəfs
13
Nifrət
1
Nikbinlik
2

O

Oğurluq
25

Ö

Ölüm
3

P

Paxıllıq
18
Pəhriz
1
Pis-Yaxşı
24
Pul
36

R

Riyakarlıq
13
Riyaziyyat
7
Ruh-Bədən
62
Rüşvət
8

S

Sadəlik
1
Sağlamlıq
1
Saxtakarlıq
7
Savaş
3
Sayıqlıq
33
Sevgi
30
Sevinc
2
Səbir
50
Səhv
8
Sənət
2
Sirrlər
3
Siyasət
10
Söz
162
Söz-söhbət
109
Subaylıq
4
Sülh
1

Ş

Şəhidlik
6
Şəxsiyyət
39
Şərəf
4
Şəriklik
1
Şükr
1

T

Tamah
11
Tarix
38
Təcrübə
0
Təhsil
0
Təkəbbür
1
Təmizlik
1
Tənbəllik
3
Ticarət
1
Türk dili
2
Türkçülük
5

U

Uğur
3

Ü

Ümid
115

V

Vaxt
3
Valideyn-övlad
77
Var-dövlət
66
Vəfa
2
Vətən
125
Vəzifə
1
Vicdan
4

Y

Yaxşılıq
46
Yalan
26
Yaltaqlıq
7
Yaradıcılıq
2
Yoxsulluq
2

Z

Zaman
57
Zarafat
1
Zəhmət
38
Zəiflik
0
Zəka
38
Zərərli vərdiş
1
Ziyalılıq
44
Zorakılıq
1
© 2011-2019
       4.8.1