Düşüncə haqqında

Kateqoriyada 8 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
       4.8.1