isaak-nyuton

İsaak Nyuton

Ser İsaak Nyuton (ing. Sir Isaac Newton) — (1643-1727) İngilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronomu, fəlsəfəçisi və kimyaçı alimdir.

Müəllifə aid 20 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7