İsaak Nyuton

Ser İsaak Nyuton (ing. Sir Isaac Newton) — (1643-1727) İngilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronomu, fəlsəfəçisi və kimyaçı alimdir.

Müəllifə aid 20 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2