Fridrix Nitsşe

Fridrix Vilhelm Nitsşe (Friedrich Nietzsche) alman filosofu və klassik filoloq.

Müəllifə aid 70 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2021
       5.4.6