Yapon atalar sözləri

Müəllifə aid 17 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.1.7