Tomas Edison

Müəllifə aid 10 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.0.0