Həsrət haqqında sözlər və kəlamlar

Kateqoriyada 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7