Alfons de Lamartin

(1790 — 1869) məşhur fransız şairi və siyasətçi

Müəllifə aid 7 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6