Naməlum

Müəllifə aid 36 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.4.0