Ömər Xəyyam

Qiyasəddin Əbu əl-Fəth Ömər ibn İbrahim Xəyyam Nişapuri (1048 – 1131) — dahi fars şairi, riyaziyyatçısı, astronomu və filosofu.

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2