omer-xeyyam

Ömər Xəyyam

Qiyasəddin Əbu əl-Fəth Ömər ibn İbrahim Xəyyam Nişapuri (1048 – 1131) — dahi fars şairi, riyaziyyatçısı, astronomu və filosofu.

Müəllifə aid 10 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7