Ömər ibn əl-Xəttab

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2020
       5.4.1