sems-tebrizi

Şəms Təbrizi

Şəms Təbrizi (1185 – 1248) – mənşəcə Azərbaycan türklərindən olanməşhur sufi alim və şair.

Müəllifə aid 40 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7