Şəms Təbrizi

Şəms Təbrizi (1185 – 1248) – mənşəcə Azərbaycan türklərindən olanməşhur sufi alim və şair.

Müəllifə aid 40 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2021
       5.4.6