Albert Eynşteyn

Müəllifə aid 64 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2019
       4.8.1