Albert Eynşteyn

Müəllifə aid 63 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.1.7