albert-eynsteyn

Albert Eynşteyn

albert-eynsteyn

Müəllifə aid 65 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7