albert-emil-brasvogel

Albert Emil Braxvogel

Albert Emil Braxvogel (Albert Emil Brachvogel; 1824—1878) — alman yazıçısı

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7