necib-fazil-qisakurek

Nəcib Fazil Qısakürək

Nəcib Fazil Qısakürək (1904 - 1983) - müasir türk mütəfəkkiri, şair və yazıçısı.

Müəllifə aid 56 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6