Nəcib Fazil Qısakürək

Nəcib Fazil Qısakürək (1904 - 1983) - müasir türk mütəfəkkiri, şair və yazıçısı.

Müəllifə aid 57 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2