Adam Faver

Adam Fawer (1970-), Amerikalı roman yazıçısı.

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2