adam-faver

Adam Faver

Adam Fawer (1970-), Amerikalı roman yazıçısı.

Müəllifə aid 12 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7