Adam Faver

Adam Fawer (1970-), Amerikalı roman yazıçısı.

Müəllifə aid 12 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.3.5