Uinston Çörçill

Müəllifə aid 42 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2019
4.6.0