Xaqani

Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) — klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof, nasir.

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2018
3.6.0