Xaqani Şirvani

Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) — klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof, nasir.

Müəllifə aid 30 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2