Xaqani Şirvani

Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) — klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof, nasir.

Müəllifə aid 22 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
3.8.9