A

Abır-Həya
20
Ac-Tox
7
Acgözlük
9
Aclıq
43
Ağ-Qara
4
Ağıl
97
Ağır-Yüngül
2
Ağlamaq
2
Axmaqlıq
57
Ailə
91
Aqil-cahil
37
Al-Ver
4
Alatələsiklik
11
Alçaqlıq
8
Alqı-satqı
4
Ana
35
Anlayış
7
Arzu
113
Ata
12
Ayıqlıq
1
Ayrılıq
2
Az-Çox
3
Azadlıq
61

B

Bayraq
1
Bekarçılıq
1
Bədbəxtlik
2
Bəhanə
0
Bəxt
5
Bərəkət
8
Bilik
126
Birlik
58
Borc
37
Böhtan
3
Böyük-kiçik
29

C

Cahillik
18
Cəmiyyət
30
Cəsarət
5
Cəza
1

Ç

Çarəsizlik
2

D

Dahilik
0
Dəyərlər
3
Dəyişiklik
1
Dil
26
Din
90
Doğru söz
11
Dost-Düşmən
65
Dostluq
300
Dövlət
63
Dözümlük
3
Dustaqlıq
1
Dünya
138
Düşmən
14
Düşüncə
10
Düzlük
12

E

Ehtiyat
37
El
3
Elm
120
Eşq
10
Etibar
0
Evlilik
3

Ə

Ədalət
57
Ədəb-Ərkan
4
Ədəbiyyat
44
Əhvalat
1
Əxlaq
17
Əmək
51
Əməl-Niyyət
3
Ər-arvad
18
Əvəz-əvəz
1
Əvvəl-axır
2

F

Fəlsəfə
66
Fərasət
1
Fikir
72
Fırıldaqçılıq
0
Fitnə
1

G

Gecə-Gündüz
4
Gələcək
3
Gəlin-qayınana
37
Gənc və yaşlı
5
Gizli gözəllik
3
Görüb-eşitmək
11
Göz-yaşı
27
Gözəllik
68
Güc-Qüvvət
1
Güclü-zəif
53
Gül
1
Gülmək
2

H

Haqq-Hüquq
2
Halal-Haram
9
Heyvanlar
35
Hədəf
4
Həqiqət
83
Həsrət
1
Həyat
44
Həyat həqiqəti
27
Həyat-ölüm
190
Hikmət
11
Hirs
10
Hisslər
1
Hörmət
15
Hünər
12

X

Xainlik
1
Xeyir-şər
53
Xeyriyyəçilik
4
Xəyanət
11
Xəzinə
2
Xoşbəxtlik
64

İ

İctimai rəy
4
İdarəçəlik
1
İdeya
40
İftira
5
İgidlik
91
İhanət
1
İman
5
İnadkarlıq
1
İnam
3
İncəsənət
86
İnsan
83
İnsan qüsurları
253
İslam
3
İsraf
4
İstedad
1
İş
106

K

Kasıb və varlı
36
Kasıblıq
1
Keçmiş
1
Keyfiyyət
1
Kişilik
4
Kitab
23
Köhnə-təzə
6
Kömək
1

Q

Qadın
93
Qadın-Kişi
48
Qardaşlıq
42
Qeybət
3
Qeyrət
13
Qəhrəmanlıq
9
Qəm-qüssə
2
Qənaət
1
Qəriblik
15
Qətiyyət
2
Qismət
2
Qonaq
5
Qonşular
1
Qorxaqlıq
2
Qorxu
3

L

Ləyaqət
11

M

Mədəniyyət
1
Məhəbbət
226
Mənəviyyat
160
Məntiq
1
Mərd-namərd
125
Mərhəmət
2
Mətbəx
1
Məzlumlar
0
Millət
61
Mübarizə
2
Müdriklik
90
Müharibə
7

N

Nadanlıq
1
Namus
14
Narahatçılıq
1
Neft
1
Nəfs
13
Nifrət
1
Nikbinlik
2

O

Oğurluq
25

Ö

Ölüm
3

P

Paxıllıq
20
Pəhriz
1
Pis-Yaxşı
29
Pul
37

R

Riyakarlıq
14
Riyaziyyat
7
Ruh-Bədən
62
Rüşvət
8

S

Sadəlik
1
Sağlamlıq
1
Saxtakarlıq
7
Savaş
3
Sayıqlıq
33
Sevgi
35
Sevinc
2
Səbir
50
Səhv
8
Sənət
3
Sirrlər
4
Siyasət
12
Söz
162
Söz-söhbət
109
Subaylıq
4
Sülh
4

Ş

Şəhidlik
6
Şəxsiyyət
39
Şərəf
4
Şəriklik
1
Şükr
1

T

Tamah
11
Tarix
40
Təcrübə
1
Təhsil
0
Təkəbbür
3
Təmizlik
1
Tənbəllik
3
Tibb
0
Ticarət
1
Türk dili
2
Türkçülük
5

U

Uğur
3

Ü

Ümid
116

V

Vaxt
3
Valideyn-övlad
79
Var-dövlət
67
Vəfa
2
Vətən
126
Vəzifə
1
Vicdan
4

Y

Yaxşılıq
50
Yalan
26
Yaltaqlıq
7
Yaradıcılıq
2
Yoxsulluq
3

Z

Zaman
57
Zarafat
2
Zəhmət
42
Zəiflik
0
Zəka
38
Zərərli vərdiş
1
Ziyalılıq
44
Zorakılıq
1
Zülm
7
© 2011-2022
       5.5.2