Mehmet Akif Ərsoy

Məmməd Akif Ərsoy (türk. Mehmet Akif Ersoy, 1873 - 1936).
Böyük vətənpərvər, mütəfəkkir, əxlaq nümunəsi və Türk dünyasının görkəmli sənətkarı.

Müəllifə aid 21 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2