mehemmed-peygember

Mühəmməd peyğəmbər (SƏS)

Hz. Məhəmməd peyğəmbər (SƏS) - Allahın son peyğəmbəri.

Müəllifə aid 98 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7