Müəmmər əl-Qəzzafi

Muəmmər Qəddafi (1942 — 2011) — Liviya dövlət və hərbi xadimi. İnqilab lideri və Liviyanın dövlət başçısı (1969-2011)

Müəllifə aid 26 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2