muemmer-el-qezzafi

Müəmmər əl-Qəzzafi

Muəmmər Qəddafi (1942 — 2011) — Liviya dövlət və hərbi xadimi. İnqilab lideri və Liviyanın dövlət başçısı (1969-2011)

Müəllifə aid 26 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6