İmmanuel Kant

(alm. Immanuel Kant, 1724 – 1804) — görkəmli alman filosofu, neoklassik alman fəlsəfəsinin banisi, müasir Avropa fəlsəfə tarixinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən, Qərbi Avropada İntibah dövrünün son böyük filosoflarından biri.

Müəllifə aid 31 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2