İmam Şafii

Məhəmməd ibn İdris əş-Şafii (767-820) - Şafi məzhəbinin banisi.

Müəllifə aid 14 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2