Georq Vilhelm Fridrix Hegel

Müəllifə aid 45 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2021
       5.4.6