emerson

Emerson

emerson

Müəllifə aid 14 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7