Ziqmund Freyd

Sigismund Şlomo Freyd ( 1856 – 1939) - psixoanaliz elminin banisi, avstriyalı nevroloqistdir.

Müəllifə aid 30 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.2.2