ziqmund-freyd

Ziqmund Freyd

Sigismund Şlomo Freyd ( 1856 – 1939) - psixoanaliz elminin banisi, avstriyalı nevroloqistdir.

Müəllifə aid 31 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7