Viktor Hüqo

Müəllifə aid 102 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2