Ş.Y. Sührəvərdi

Müəllifə aid 9 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.4.1