Şeyx Şamil


Şeyx Şamil (1797--1871) Qafqaz dağlılarının rəhbəri, 1834-cü ildən Qərbi Dağıstan dağlılarını, çeçenləri və çərkəzləri birləşdirən teokratik dövlətin — Şimali Qafqaz imamlığının imamı kimi tanınmışdır. Qafqaz xalqlarının milli qəhrəmanı. Milliyyətcə — avar

Müəllifə aid 7 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2