Sədi Şirazi

Sədi Şirazi (əsl adı Müslihiddin Müşrif ibn Abdulla) – orta əsrlər fars ədəbiyyatının, qəzəl janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Sədinin əsərləri dünya ədəbiyyatında həm keyfiyyəti, həm də daşıdığı dərin ictimai-sosial əhəmiyyətinə görə yüksək qiymətləndirilir.

Müəllifə aid 38 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2