platon

Platon

(Əflatun) (yunan. Πλάτων e.ə. 428 - e.ə. 348). Qədim yunanidealist filosofu, Sokratın tələbəsi, Aristotelin müəllimi. 30-dan artıq fəlsəfi dialoqun müəllifi ("Sofist","Parmenid","Teetet","Dövlət" və b.)

Müəllifə aid 45 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6