nesimi

İmadəddin Nəsimi

Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi (1369 - 1417) — Azərbaycan şairi, mütəfəkkir. İlk təhsilini Şamaxıda almış, dövrün elmlərini, dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və astronomiyanı öyrənmişdir.

Müəllifə aid 4 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7