ilhan-berk

İlhan Bərk

ilhan-berk

Müəllifə aid 16 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7