Mişel de Monten

1533-cü ilin 23 fevralında Fransada anadan olan Monten dünya ədəbiyyatına esseist kimi daxil olmuşdur və o, bu janrın yaradıcısı sayılır. 1592-ci ilə qədər, yəni ölümünədək bütün ömrünü esselərə bağlayır.

Müəllifə aid 36 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2021
       5.4.6