misel-de-monten

Mişel de Monten

1533-cü ilin 23 fevralında Fransada anadan olan Monten dünya ədəbiyyatına esseist kimi daxil olmuşdur və o, bu janrın yaradıcısı sayılır. 1592-ci ilə qədər, yəni ölümünədək bütün ömrünü esselərə bağlayır.

Müəllifə aid 36 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7