Mir Cəlal

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2020
       5.4.1