Milan Kundera

Müəllifə aid 19 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2019
4.6.0