Lev Tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828 - 1910) rus yazıçı, publisist və filosof.
Yazdığı "Hərb və sülh" və "Anna Karenina" əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında roman janrının ən görkəmli nümunələrini yaratmışdır.

Müəllifə aid 68 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2