frensis-bekon

Frensis Bekon

İngilis filosofu, tarixçisi, siyasi xadimi və yazıçısı, empirizmin banisi

Müəllifə aid 18 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7