Frensis Bekon

İngilis filosofu, tarixçisi, siyasi xadimi və yazıçısı, empirizmin banisi

Müəllifə aid 18 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6