Firidun bəy Köçərli

Firidun bəy Köçərli (1863-1920) — görkəmli Azərbaycan maarifçisi, pedaqoq, metodist, ədəbiyyatşünas, publisist.

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2021
       5.4.6