filipin-atalar-sozu

Filipin atalar sözü

filipin-atalar-sozu

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6