Əmin ər-Reyhani

Müəllifə aid 13 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
4.3.5