emin-er-reyhani

Əmin ər-Reyhani

emin-er-reyhani

Müəllifə aid 13 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6