Bencamin Franklin

Bencamin Franklin (1706 - 1790) — Amerika Birləşmiş Ştatlarının banilərindən biri, yüksək intellektə sahib olmaqla yazıçı, satirist, siyasi nəzəriyyəçi, siyasətçi, poçtmeyster, alim, ixtiraçı, dövlət xadimi və diplomat kimi məşhurluq qazanmışdır. Elmdə elektrik və optika sahəsindəki tədqiqatları ilə tanınır.

Müəllifə aid 72 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2018
4.0.0